U bent hier: consultancy

Grip-Verzuimservice-Icon-Grip

Consultancy

Marsden Consultancy staat voor een duidelijke aanpak. Heldere verwachtingen over en weer zijn noodzakelijk om te komen tot resultaat. Visie is de start van verandering. Onze focus ligt op implementatie en verankering.

Marij Marsden consultancy biedt ondersteuning bij het vormgeven van concepten binnen de (bedrijf) gezondheidszorg. Ook wordt invulling gegeven aan interim management vraagstukken. Voor ondersteun ing op het gebied van arbodienstverlening kent Marsden Consultancy B.V. begeleiding in de vorm van de maatwerkregeling arbodienstverlening. Voor zelfstandigen bieden wij de mogelijkheid aan van E-Consulting. Marij Marsden Cursus. Er worden opleidingen verzorgd op het gebied van gezondheid in relatie tot risico's in de arbeid, verzuim en re-integratie. Marij Marsden Congres. Organiseren van jaarlijkse congressen.

Marsden Consultancy biedt ondersteuning bij het vormgeven van concepten binnen de (bedrijf) gezondheidszorg. Ook wordt invulling gegeven aan interim management vraagstukken.

Bedrijfsgezondheidszorg

Voor ondersteun ing op het gebied van arbodienstverlening kent Marsden Consultancy begeleiding in de vorm van de maatwerkregeling arbodienstverlening. Voor zelfstandigen bieden wij de mogelijkheid aan van E-Consulting.

Kenniscentrum

Er worden opleidingen verzorgd op het gebied van gezondheid in relatie tot risico's in de arbeid, verzuim en re-integratie.

Congres

Organiseren van congressen.

Coaching

Je doel bereiken door beter te communiceren. Wanneer de boodschap helder en duidelijk is, er afstemming en verbinding met de ander bestaat en de juiste hoeveelheid energie wordt gebruikt is de kans op het succesvol bereiken van je doel veel malen groter.

Samenwerkingspartijen

Marsden Consultancy is een organisatie die advies en ondersteuning biedt op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, arbodienstverlening en optimale inzet van mensen.

Hiervoor wordt samengewerkt met een groot aantal netwerk contacten, waardoor er op veel vragen snel een antwoord gegeven kan worden.

 

Marsden Consultancy - Nieuws

Cygnus
De Cygnus Adviesgroep is een organisatie binnen het werkveld van arbo, verzuim en re-integratie en mobiliteit. Door middel van detachering van professionals, interim opdrachten en het uitvoeren van adviesprojecten ondersteunen wij organisaties.

De Cygnus Adviesgroep en Marsden Consultancy hanteren het uitgangspunt dat wij geen langdurige en kostbare oplossingen aanbieden, maar u helpen om een probleem op te lossen door tijdelijk naast u te staan. De medewerkers van De Cygnus Adviesgroep zijn betrokken, onafhankelijk en committeren zich aan het van te voren vastgelegde resultaat.

Marsden Consultancy - Nieuws

Human-Invest
Human-Invest is een zelfstandig organisatieadviesbureau, dat zich gespecialiseerd heeft in de onderwerpen arbeidsomstandigheden, verzuim en vitaliteit. Human-Invest levert maatwerkdiensten om organisaties te helpen bij het optimaal inzetten en laten functioneren van medewerkers. Uitgangspunt daarbij is een goede balans tussen productiviteit en het werkplezier van medewerkers.

De diensten van Human-Invest en Marsden Consultancy zijn afgestemd om de balans tussen productiviteit en werkplezier verder te optimaliseren. Naast de traditionele producten vaak wettelijk verplicht) zoals b.v. de risico-inventarisatie en devaluatie, bedrijfshulpverlening, werkplekonderzoeken en gezondheidsvoorlichting, leveren wij innovatieve diensten.

Voorbeelden hiervan zijn: vitaliteitsscans, trainingen op verzuimmanagement en stresshantering en leefstijl- en inzetbaarheidsprogramma’s.

Marsden Consultancy - Nieuws

Mens-en-Paard
Mens en Paard specialiseert zich in het geven van en in het verzorgen van bedrijfstrainingen. De freestyle lessen zijn voor ruiters en amazones, met of zonder eigen paard. Bedrijven of teams kunnen zich ontwikkelen in leiderschap en communicatie, in samenwerking met paarden.

Succesvol je doel bereiken. Wanneer de boodschap helder en duidelijk is, er afstemming en verbinding met de ander bestaat en de juiste hoeveelheid energie wordt gebruikt is de kans op het succesvol bereiken van je doel vele malen groter. We gebruiken voor deze cursussen (IJslandse) Paarden en werken samen met Else Langbroek van het bedrijf Mens en Paard http://www.paardencommunicatie.nl/.

Marsden Consultancy - Nieuws

Scolea
SCOLEA is een nieuw opleidingsbedrijf, opgericht door ervaren opleiders. Onze primaire doelgroep; de arbeidsdeskundige, de casemanager, de verzuimspecialist, de jobcoach, HR-functionarissen, medewerkers van inkomensverzekeraars, arbodiensten en de overheid bieden wij een passende opleiding.

Daarnaast zijn de opleidingen van SCOLEA en Marsden Consultancy opleidingen geschikt voor iedereen die betrokken is bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie. De docenten van SCOLEA zijn professionals op hun vakgebied, met veel docentervaring.

SCOLEA staat voor contactonderwijs met een hoge mate van interactie, waarbij competentiegericht leren centraal staat. Gedrevenheid, vakmanschap en persoonlijke benadering zijn onze kernkwaliteiten.